Bilhall  Mån - Fre 09.00 - 18.00, Lör 10.00 - 14.00 |  ​​​​​Verkstad: Mån - Fre 07.00 - 16.00 
Bilförsäljning: 026-100478Bilverkstad: 026-100470 / 026-100471 / 026-100472 | Rekond: 026-100474

Policy gällande behandling av personuppgifter

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018) GDPR har följande policy upprättats för Dahlboms Bil AB.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden och avtal gentemot dig. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. 

Syfte
Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR, och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Vi behandlar personuppgifter för följande syften och ändamål:

Anställda
För att kunna administrera och följa upp våra anställda under hans/hennes anställning enligt ingångna avtal och myndighetskrav samt ge relevant information.
Processer: Administration kring den anställdes kompetensutveckling personaladministration inklusive hälsa- och rehab, pension, lönerevision samt statistik.
Typ av uppgifter: Namn, personnummer, telefonnummer, adress, avdelning, bolag, namn på närmsta chef, bild, inkomst, sjukintyg.
Laglig grund: Anställningsavtal och myndighetskrav.
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion.

Rekrytering
För att kunna administrera rekrytering.
Processer: Mottagande av ansökningar. Referenstagningar innan erbjuden tjänst. Eventuella profil/kunskapstester.
Typ av uppgifter: Namn, telefonnummer, mailadress och av dig frivilligt lämnade uppgifter. Ev. referenser och resultat av dig frivilligt genomförda tester.
Laglig grund: Samtycke 5 år samt 2 år enligt lag för rätten att kunna överklaga ev. rekrytering.
Lagringsperiod: Som längst 5 år totalt för att bygga upp en kandidatbank. 2 år laglig grund för eventuell överklagan.

Leverantör
För att kunna administrera, registrerade aktörer, skicka förfrågningar i syfte att ingå avtal.
Processer: Insamling av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Uppdatera, rensa och gallra data.
Typ av uppgifter: Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan parter.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning.
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion.

Kund
För att kunna administrera försäljning, sköta service, ingå avtal och informera om intressanta tjänster och evenemang.
Processer: Insamling av uppgifter. Spara data i och med kontrakt & avtalsförpliktelser. Uppdatera, rensa och gallra data.
Typ av uppgifter: Namn, telefonnummer, mailadress, företag, bild, branschsegment, avtal mellan parter.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning.
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion.

Bevarande och gallring
Dahlboms Bil AB bevarar dina personuppgifter i enlighet med laglig grund alternativt baserat på samtycke även efter det att vår relation har upphört.
Dahlboms Bil AB vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Samtycke
Genom att godkänna våra villkor, genom att ingå ett avtal som kund, leverantör eller anställd, använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, samtycker du till Dahlboms Bil AB insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag
I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Dahlboms Bil AB skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter Dahlboms Bil AB har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss enligt nedan. Om du begär att Dahlboms Bil AB slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att Dahlboms Bil AB inte kan fortsätta att erbjuda våra tjänster. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Dahlboms Bil AB har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen enligt nedan.
Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten.

Användning av cookies
Dahlboms Bil AB använder cookies på vår webbplats för att mäta besöksstatistik och resultat. Det hjälper oss att få information om hur många användare vi har på våra olika sidor. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Hur hanterar vi cookies?
Cookies spåras på vår webb med hjälp av Google Analytics och ePage. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda dig som besökare och medarbetare en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud. Om du lämnar din mailadress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din e-mailadress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan mejla dig förslag på fördjupad läsning inom det området du är intresserad av, i form av exempelvis guider och blogginlägg.

Vad är cookies?
Cookies kan liknas vid ett avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Är cookies farliga?
Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?
Ja, du kan stänga av eller anpassa användandet av cookies i din webbläsares inställningar. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem.

Ansvar
Dahlboms Bil AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Vill du komma i kontakt med oss eller har synpunkter kring hur vi hanterat dina personuppgifter, kontakta oss här.

Denna policy uppdaterades den 27 november 2023.
 
​​​​​​​